Biz Kimiz

Emekli Mimarlık

Emekli Mimarlık, 2021 yılında Yüksek Mimar Mustafa Dede EMEKLİ tarafından kurulan Konya merkezli bir mimarlık stüdyosudur. Ağırlıklı olarak projelendirme, planlama, danışmanlık, peyzaj, taahhüt, inşaat, saha kontrolü ve daha pek çok disiplinde geniş ölçekte hizmetler sunmaktadır.

Emekli Mimarlık, dünyanın her an hızla değişmekte olan sahnesinde çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayarak, mekanlara yeni hayatlar veren çözümler üretmeyi amaçlar. “İyi” tasarımı, analitik ve çok boyutlu bir algının mümkün kıldığı düşüncesi ile her projeyi kendine özgü verileri ile değerlendirmeyi esas alır. İşlevsel ve mantıksal bir yaklaşımı benimseyerek, farklı ölçekteki tasarımların bütünü ile parçalarının ortak ve özgün bir tasarım dilinde birleşmesini sağlar. Kullandığı malzeme ve teknolojiler sayesinde, mevcut ya da oluşabilecek problemleri doğru çözümler ile aşmayı hedefler ve profesyonel birlikteliklerle yanıt verir.

Tanışalım

Kurucu Ortak

2017 yılında Niğde Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden derece ile lisans eğitimini tamamlayan EMEKLİ, 2020’de Selçuk Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda “ Adliye Yapıları Tasarımı ” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde çeşitli mimarlık ofislerinde çalışarak eğitim, konaklama, endüstriyel tesis, ticari, konut, kamu yapıları ve daha birçok alanda üretilmiş projede tasarım ekiplerinde yer almıştır.

Mustafa Dede Emekli